Ly rượu 101

Thể tích: 25ml

Quy cách: 12 cái/hộp (288 cái/thùng)