Chén sứ 4d (013)

6.000

Kích thước: Ø: 4.5 inch

Quy cách: 120 cái/ thùng