Ly quai M20N

90.000

90.000/ lố 12 cái

Quy cách: 72 cái/ thùng