Chén sứ dày

Kích thước: Ø: 4.5 inch

Quy cách: 100 cái/ thùng