Tô 7 cổ 013

Kích thước: 7 inch

Quy cách: 48 cái/ thùng