Đĩa 8 cổ sâu

Kích thước: 8 inch

Quy cách: 60 cái/ thùng