Bộ tách trà cao cấp Hoàng Gia

300.000

1 ấm, 6 tách, 6 đĩa lót

12 bộ /thùng