Bộ tách trà lụa (299) 14-3

150.000

1 ấm, 6 tách, 6 đĩa lót

12 bộ /thùng