Bộ tách trà lụa 892 (14-28)

150.000

1 ấm, 6 tách, 6 đĩa lót

12 bộ /thùng