Đĩa 8 5979

Kích thước: 6 inch

Quy cách: 100 cái/ thùng