Ly lùn góc TSL-08

48.000

48.000/ lố 12 cái

Quy cách: 72 cái/ thùng