Ly quai MM5912

78.000

78.000/ lố 12 cái

Quy cách: 72 cái/ thùng