Ly quai mãng cầu MMTB14

86.000

86.000/ lố 12 cái

Quy cách: 72 cái/ thùng